TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỘI THỰC HIỆN DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19