THÔNG BÁO - THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023


♨Thực hiện Công văn số 121/PGD&ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Anh về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023, trường Tiểu học Đông Hội xin trân trọng thông báo tới quý Cha mẹ học sinh (CMHS) có con vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 nội dung thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến như sau:
👉 CMHS thực hiện thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ:
🌐 http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.
⏰Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ 00 giờ 00 ngày 25/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 25/6/2022.

♨️ QUY TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

📌Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

👉CMHS  truy cập vào địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

📌Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

👉CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2022 - 2023;

📌Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

👉CMHS nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

👉Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, cha mẹ học sinh nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

📌Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

👉Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, cha mẹ học sinh nhập Mã xác nhận và ấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

📌Bước 5: Đăng ký thành công

👉Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, cha mẹ ấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử ( email) liên hệ.

📌Bước 6: CMHS vào hòm thư điện tử và In Giấy nhập học.

♨Lưu ý: Sau ngày 27/6/2022, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đã thử nghiệm; kết quả tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức từ ngày 01/7/2022 đến 03/7/2022.