CÁC PHIẾU BÀI TẬP TUẦN TỪ 16/3/2020 ĐẾN 22/3/2020

          Kính gửi Quý Phụ huynh trường Tiểu học Đông Hội!

         Nhà trường tiếp tục gửi tới Quý Phụ huynh phiếu bài tập môn Toán - Tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được đính kèm dưới đây.

         Kính mong Quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở các con ôn bài!

         Chúc các con khỏe mạnh, chăm ngoan!

LỚP 1: ĐỀ 5 LOP 1.pdf

LỚP 2: ĐỀ 5 LOP 2.pdf

LỚP 3: ĐỀ 5 LOP 3.pdf 

LỚP 4: ĐỀ 5 LOP 4.pdf 

LỚP 5: ĐỀ 5 LOP 5.pdf