HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

 

 

   Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Huyện Đông Anh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Đông Anh, Trường Tiểu học Đông Hội đã gửi Sổ theo dõi sức khở học sinh về các thôn trong xã Đông Hội. Quý phụ huynh nhận số của con em mình tại Nhà văn hóa của thôn và thực hiện ghi chép theo hướng dẫn ở video dưới đây.

  Kính chúc Quý phụ huynh cùng các con mạnh khỏe!