PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 5

Kính gửi Quý Phụ huynh trường Tiểu học Đông Hội!

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Đông Anh, học sinh trường Tiêu học Đông Hội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19.

Nhà trường tiếp tục gửi tới Quý Phụ huynh phiếu bài tập môn Toán - Tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được đính kèm dưới đây.

Kính mong Quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở các con ôn bài!

Lớp 1: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-tu-lo.html

Lớp 2: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-22.html

Lớp 3: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-33.html

Lớp 4: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-43.html

Lớp 5: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-53.html