PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2 - TUẦN 20 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 5

Kính gửi Quý Phụ huynh trường Tiểu học Đông Hội!

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Đông Anh, học sinh trường Tiêu học Đông Hội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 1/3/2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Nhà trường tiếp tục gửi tới Quý Phụ huynh phiếu bài tập môn Toán - Tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được đính kèm dưới đây.

Kính mong Quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở các con ôn bài!

Lớp 1: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-12.html

Lớp 2: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-2.html

Lớp 3: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-32.html

Lớp 4: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-42.html

Lớp 5: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-52.html