PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 5

Kính gửi Quý Phụ huynh trường Tiểu học Đông Hội!

Thực hiện Công văn số 465/SGD ĐT-CTTT, ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội, học sinh trường Tiêu học Đông Hội tiếp tục nghỉ học đến ngày 23/02/2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Nhằm giúp học sinh ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ, nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh phiếu bài tập môn Toán - Tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được đính kèm dưới đây.

Kính mong Quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở các con ôn bài!

Lớp 1: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-1.html

Lớp 2: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-tuan-20-mon-toan-tieng-viet-cho-hoc-sinh-tu-lo.html

Lớp 3: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-3.html

Lớp 4: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-4.html

Lớp 5: http://thdonghoi.pgd-donganh.edu.vn/tai-nguyen/van-ban/phieu-bai-tap-mon-toan-tieng-viet-tuan-20-cho-hoc-sinh-lop-5.html