PHIỀU BÀI TẬP VÀ BÀI LUYỆN VIẾT TUẦN TỪ 30/3/2020 ĐẾN 5/4/2020

 Kính gửi Quý Phụ huynh trường Tiểu học Đông Hội!

  Để giúp học sinh luyện tập ở nhà, thầy cô tiếp tục gửi tới Quý Phụ huynh và các con phiếu bài tập môn Toán - Tiếng Việt, các phiếu luyện viết tuần từ 30/3 đến 5/4/2020. 

  Kính mong Quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở các con ôn bài!

  Chúc các con khỏe mạnh, chăm ngoan!

PHIẾU BÀI TẬP

                   BT LỚP 1: LOP 1 - DE 7.pdf

                   BT LỚP 2: LOP 2 -BT từ 30-3 đến 5-4.pdf

                   BT LỚP 3:LOP 3 PBT tu 30-3 den 5-4.pdf

                   BT LỚP 4: LOP 4 - BÀI TẬP ÔN từ 30-3 đến 5-4.pdf

                   BT LỚP 5: LOP 5 BT tu 30-3 den 5-4.pdf

LUYỆN VIẾT 

                  TV LỚP 1: TĂNG CHAU- CAI NHAN VO - L1.pdf

                  TV LỚP 2: CON SÂU DẠI DỘT L2.pdf            ĐI HỌC MUỘN-l2.pdf

                  TV LỚP 3: CÁ NGỦ Ở ĐÂU 1-l3.pdf               HỘI CHÙA CỔ LỄ-l3.pdf

                  TV LỚP 4: HƯƠNG THƠM l4.pdf                   PHÁO HOA- l4.pdf

                  TV LỚP 5: BÁC THỢ RÈN- l5.pdf                   CÂY VÚ SỮA TRÒNG VƯỜN BÁC.1-l5.pdf