TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỘI THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023 . 

 1/ Học sinh lớp 1: Tập trung ngày 30/7/2022 (từ 7h15' - đến 9h00' - thứ Bảy) 

2/ Học sinh lớp 2, 3, 4, 5: Tập trung ngày 01/8/2022 (từ 7h30' đến 10h00' - thứ Hai) 

Nhà trường trân trọng thông báo tới quý CMHS được biết để đưa con đến trường đúng thời gian quy định. 

Trân trọng cảm ơn!